logo

O metodzieNowa metoda korekcji krótkowzroczności ReLEx® SMILE
– po raz pierwszy w Polsce, tylko w Centrum Medycznym MAVIT.


ReLEx® SMILE (czyli Refractive Lenticule Extraction – Small Incision Lenticule Extraction)
to najnowocześniejsza metoda laserowej korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu
krótkowzrocznego. Metodę tę wyróżnia precyzja wykonania, jednoetapowość i zminimalizowane ryzyko powikłań. Przy metodzie SMILE nie ma konieczności tworzenia płatka rogówki, a do zabiegu używany jest wyłącznie laser femtosekundowy VisuMax® firmy Carl Zeiss.

 


Zalety SMILE


 • Jeden etap, jeden laser
  Zabieg laserowej korekcji SMILE wykonywany jest przy użyciu wyłącznie jednego lasera
  femtosekundowego VisuMax® firmy Carl Zeiss Meditec. Oznacza to o wiele mniejszą zależność od różnych czynników środowiskowych.
 • Mniejszy ból pooperacyjny
  Brak konieczności usuwania nabłonka – zostaje więc wyeliminowany ból pooperacyjny, który wiąże się z usunięciem nabłonka.
 • Mniejsze objawy zespołu suchego oka
  Przy tej metodzie jest niewielki wpływ na nerwy powierzchniowego splotu nerwowego
  rogówki, a po zabiegu występują o wiele mniejsze objawy zespołu suchego oka.
 • Mniejsze ryzyko ektazji
  Po zabiegu metodą SMILE w niewielkim stopniu zostaje naruszona stabilność
  biomechaniczna rogówki, dzięki czemu znacznie zmniejsza się ryzyko ścieńczenia wtórnego rogówki (ektazji).

 


Przebieg zabiegu


Metoda SMILE przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym kroplowym, w pozycji leżącej
Pacjenta. Podczas laserowej korekcji SMILE niezbędna jest koncentracja i zachowanie przez Pacjenta
spokoju – należy patrzeć w światełko fiksacyjne lasera i utrzymywać oko oraz głowę w pozycji
stabilnej. Cięciu laserowemu nie towarzyszy żaden ból. Pacjent może odczuwać jedynie pociąganie,
które wynika z unieruchomienia oka pierścieniem ssącym, jak również z mechanicznego rozwarstwiania
soczewki (z ang. lenticule).

Tuż po zabiegu SMILE Pacjent wpuszcza do zoperowanego oka krople przeciwzapalne i antybiotykowe.
Przez kilka godzin odczuwać może lekkie pieczenie i szczypanie pod powieką górną (miejsce
niewielkiego powierzchownego nacięcia rogówki pokrywa się w tym czasie nabłonkiem). Przez kilka
dni widzenie może być zamglone, a jego pełna stabilizacja następuje w ciągu kilkunastu dni po zabiegu.

 


Krok po kroku


 1. Znieczulenie oka kroplami.
 2. Założenie rozwórki, która ma za zadanie podtrzymać powieki.
 3. Precyzyjne ustawienie oka tuż pod ramieniem lasera femtosekundowego.
 4. Przyssanie pierścienia stabilizującego ustawienie oka – Pacjent odczuwa lekkie
  pociąganie, jego widzenie staje się zamglone, jednak światło nie znika całkowicie.
 5. Wykonanie czterech nacięć laserem w celu uformowania wewnątrzrogówkowej warstwy
  rogówki zwanej soczewką. Grubość i kształt nacięcia zależy od wady wzroku:

  1. wewnątrz rogówkowe nacięcie laserowe tylnej powierzchni soczewki (cięcie refrakcyjne),
  2. wewnątrz rogówkowe nacięcie laserowe krawędzi soczewki,
  3. wewnątrz rogówkowe nacięcie laserowe przedniej powierzchni soczewki (cięcie neutralne),
  4. niewielkie powierzchowne nacięcie laserowe rogówki o długości do 4 mm.
 6. Odessanie pierścienia, który stabilizuje oko Pacjenta.
 7. Rozwarstwienie i usunięcie wytworzonej laserem warstwy rogówki (soczewki) przez powierzchowne otwarcie.
 8. Zdjęcie rozwórki.

 


SMILE a LASIK


Laserowa korekcja wad wzroku polega na zmianie krzywizny rogówki – spłaszczeniu rogówki
przy korygowaniu krótkowzroczności (wady minusowej) i wystromieniu rogówki przy korygowaniu
nadwzroczności (wady plusowej). W metodach wykorzystujących lasery excimerowe (LASIK) zmiana
krzywizny następuje na skutek „odparowania” (ablacji) przez laser powierzchownych warstw rogówki.

Przy leczeniu krótkowzroczności metodą LASIK ablację przeprowadza się po otwarciu warstwowego
płatka rogówki, wytworzonego przez mikrokeratom mechaniczny lub laser femtosekundowy (femtoLASIK).

W najnowszej technice korekcji laserowej ReLEx® SMILE zmiana krzywizny następuje na skutek
wewnątrzrogówkowego wycięcia warstwy rogówki o grubości i kształcie zależnym od rodzaju
wady wzroku. Usuwa się ją przez niewielkie (do 4 mm) powierzchowne nacięcie rogówki.
Wszystkie cięcia rogówkowe wykonywane są za pomocą precyzyjnego lasera femtosekundowego.

Różnicę między metodami korekcji SMILE a LASIK porównać można do usunięcia
wyrostka robaczkowego metodą endoskopową (ReLEx® SMILE) oraz klasyczną (LASIK).

Technika korekcji wad wzroku ReLEx® SMILE wprowadzona została do chirurgii
refrakcyjnej na przełomie 2010 i 2011 roku, gdy stwierdzono, że laser femtosekundowy
jest w stanie wykonywać cięcia warstwowe wewnątrz rogówki z ogromną precyzją.

Obecnie innowacyjna technika ReLEx® SMILE wykorzystywana jest do korekcji krótkowzroczności
od -1,0 D do -10,0 D (jest to uzależnione od grubości i krzywizny rogówki) i astygmatyzmu krótkowzrocznego od -0,25 D do -2,5 D.

 


Nasi lekarze

Specjaliści, zajmujący się zabiegami laserowej korekcji wad wzroku, przeszkoleni zostali między innymi w Londynie i Monachium, a także w klinikach okulistycznych we Francji i Hiszpanii.

 


Kontakt

Mapa dojazdu